Privacy Policy

Our website address is: http://www.amsterdamvirtualoffice.com

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media
If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms
Cookies
If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics
Who we share your data with
How long we retain your data
If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information
Additional information
How we protect your data
What data breach procedures we have in place
What third parties we receive data from
What automated decision making and/or profiling we do with user data
Industry regulatory disclosure requirements

PRIVACY BELEID


Amsterdam Virtual Office VOF (“Wij”, “Ons” of “Onze”) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.
Als onderdeel van Onze normale bedrijfsvoering verzamelen Wij bepaalde persoonlijke informatie over Onze klanten. In dit beleid leest u op basis waarvan Wij deze persoonlijke informatie die Wij verzamelen of die u Ons verstrekt verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig, zodat u weet welke werkwijze Wij hanteren met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
Door www.www.amsterdamvirtualoffice.com (“Onze sites”) te bezoeken, stemt u in met de in dit beleid omschreven werkwijze.
Voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (de “Verordening”):

Gegevensbeheerder
AMSTERDAM VIRTUAL OFFICE VOF
Keizersgracht 209
1016 DT Amsterdam
Telefoon: 020-2611707
Email: info@www.amsterdamvirtualoffice.com

Data Protection Officer (DPO)
Amsterdam Virtual Office VOF
Ji Dong CHEN
Keizersgracht 209
1016 DT Amsterdam
Telefoon: 020-2611706

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u rechtstreeks contact opnemen met Onze Data Protection Officer.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij uw Toezichthoudende Instantie. Voor het doel van Onze verwerking is de verantwoordelijke Toezichthoudende Instantie:
Verantwoordelijke Toezichthoudende Instantie
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
Informatie die u Ons verstrekt.
● U kunt Ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op Onze sites in te vullen of door met Ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. Hieronder valt informatie die u verstrekt als u zich registreert om Onze sites te gebruiken, een bestelling te plaatsen of een transactie uit te voeren op Onze sites of als u melding maakt van een probleem met Onze sites. De informatie die u Ons verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie en kredietinformatie omvatten.
● U kunt Ons informatie verstrekken over begunstigden, aandeelhouders, commissarissen en bestuurders, zodat Wij Onze diensten kunnen leveren. Dit kan door middel van het invullen van formulieren op Onze sites of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. U moet de juiste toestemming verkrijgen voor u deze informatie aan Ons openbaar maakt. De informatie die u Ons verstrekt kan hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie en kredietinformatie omvatten.
Informatie die Wij over u verzamelen.
Bij elk bezoek aan Onze sites kunnen Wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
● technische informatie, waaronder het IP-adres dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;
● informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL-clickstream naar, op en van Onze sites (met inbegrip van datum en tijd), producten die u heeft bekeken of waarnaar u heeft gezocht, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van het bezoek aan verschillende pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, clicks en muisbewegingen) en gebruikte methoden om de pagina te verlaten en het telefoonnummer dat is gebruikt om Ons klantenservicenummer te bellen.
Informatie die Wij van andere bronnen ontvangen.
● We kunnen informatie over u ontvangen als u gebruikmaakt van andere websites die Wij beheren of van andere diensten die Wij leveren. Deze gegevens kunnen intern worden gedeeld en worden gecombineerd met gegevens die op deze site worden verzameld. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, externe leveranciers van technische diensten, betalingsdiensten en bezorgdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van analysediensten, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. Als dat het geval is zorgen Wij dat dit volledig conform de Verordening gebeurt.

Cookies
We gaan uit van “Impliciete toestemming” voor het verwerken van cookies. De eerste keer dat u Onze sites bezoekt, informeren Wij u over de cookies die Wij gebruiken en vertellen Wij u dat u door van Onze sites gebruik te blijven maken impliciet toestemming geeft voor het gebruik van cookies.
Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst en waarmee Wij u van andere gebruikers van Onze sites kunnen onderscheiden. Deze cookies helpen Ons u een goede ervaring te geven als u Onze sites bezoekt. We gebruiken de volgende cookies:
● Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van Onze sites. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u op beveiligde gedeeltes van Onze sites kunt inloggen.
● Analytische cookies/prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe onze bezoekers zich op Onze sites bewegen als ze hier gebruik van maken. Hierdoor kunnen wij de manier waarop Onze sites werken verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.
● Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen als u Onze sites opnieuw bezoekt. Hierdoor kunnen Wij Onze content op u afstemmen door uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld de door u gekozen taal of regio).
Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld reclamenetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken. Wij hebben geen controle over deze cookies. Dit zijn waarschijnlijk analytische cookies/prestatiecookies of targeting cookies.
U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u plaatsing van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, kan het echter zijn dat u geen toegang heeft tot alle delen van Onze sites.
De manier waarop Wij uw informatie gebruiken
Informatie die u Ons verstrekt. – We gebruiken deze informatie:
● om Onze plichten die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en Ons worden aangegaan na te komen en u de informatie, producten en diensten die u van Ons vraagt te kunnen leveren;
● om u informatie te verstrekken over andere producten en diensten die Wij aanbieden;
o als u een bestaande klant bent, nemen Wij alleen contact met u op met informatie over goederen en diensten die gelijk zijn aan de goederen en diensten die u eerder heeft gekocht of waarover Wij met u hebben onderhandeld.
o als u een nieuwe klant bent, nemen Wij alleen contact met u op als u hiermee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat Wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het daarvoor bestemde vakje aan op het formulier waarop Wij uw gegevens verzamelen. [1][2] o U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door gebruik te maken van de links onderaan Onze marketinge-mails of door contact op te nemen met Onze DPO.
● om u te informeren over wijzigingen van Onze dienst;
● om te reageren op vragen die u via Onze sites of telefonisch, via e-mail of op een andere manier heeft gesteld.
● om te voldoen aan wettelijke plichten die voor Ons als gegevensbeheerder en gereguleerde onderneming gelden
● indien Wij verplicht zijn dit te doen om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen
● als Wij taken uitvoeren in het algemeen belang of bij het uitoefenen van officiële aan Ons toegekende bevoegdheden
Informatie die Wij over u verzamelen. – Wij gebruiken deze informatie:
● om Onze sites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en onderzoeksdoeleinden;
● om Onze site te verbeteren om te zorgen dat content op een voor u en uw computer zo effectief mogelijke manier wordt gepresenteerd;
● om u de gelegenheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van Onze diensten als u daarvoor kiest;
● als onderdeel van Onze inspanningen om Onze sites veilig te houden;
● voor het krijgen van inzicht in en het meten van de effectiviteit van reclame die Wij u en anderen laten zien en om u relevante reclame te kunnen laten zien;
Informatie die Wij van andere bronnen ontvangen. – Wij gebruiken deze informatie:
We kunnen deze informatie combineren met informatie die u Ons verstrekt en informatie die Wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat Wij ontvangen).

Informatie die Wij over u openbaar maken
We kunnen uw persoonlijke informatie delen met alle leden van Onze groep, dat wil zeggen Onze filialen, Onze vertegenwoordigingskantoren, Onze dochterondernemingen, Onze houdstermaatschappij en dochterondernemingen. Dit delen geschiedt volledig conform de Verordening.
We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming. We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden. Als dit nodig is, moeten Wij ons houden aan alle aspecten van de Verordening. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende soorten organisaties:
● Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van overeenkomsten die Wij met hen of u aangaan.
● Aanbieders van analysediensten en zoekmachinediensten die Ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van Onze sites.
● Kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid te beoordelen als dit een voorwaarde voor Ons is om een overeenkomst met u aan te gaan.
We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden:
● Als Wij activiteiten of activa verkopen of kopen. In dat geval mogen Wij uw persoonlijke informatie openbaar maken aan de aspirant-verkoper of -koper van deze activiteiten of activa.
● Als Amsterdam Virtual Office VOF of praktisch alle activa van Amsterdam Virtual Office VOF door een derde worden overgenomen. In dat geval behoort persoonlijke informatie die Amsterdam Virtual Office VOF over zijn klanten bezit tot de over te dragen activa.
● Als Wij de plicht hebben uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke plichten of om Onze Gebruiksvoorwaarden of Algemene Voorwaarden en andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ons, Onze groepsbedrijven, klanten en anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico.
Waar Wij uw persoonlijke informatie bewaren
De gegevens die Wij over u verzamelen kunnen worden verzonden naar, en bewaard op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor Ons of voor een van Onze leveranciers werkzaam is. Dergelijke personeel kan zich onder andere bezighouden met het verwerken van uw bestelling, het verwerken van uw betaalgegevens en de levering van ondersteunende diensten. Als deze overdracht van gegevens noodzakelijk is, geschiedt deze volledig conform de Verordening.
Al uw persoonlijke informatie krijgt een hoog beschermingsniveau, ongeacht waar deze wordt verwerkt en of deze in Ons bezit of in het bezit van Onze opdrachtnemers of agenten is.
Alle informatie die u Ons verstrekt wordt bewaard onder Ons beheer. Alle betalingstransacties worden versleuteld. Als Wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van Onze site is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u een wachtwoord met niemand te delen.
De overdracht van informatie via internet is helaas niet 100% veilig. Hoewel Wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van uw gegevens die naar Onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht geschiedt op uw eigen risico. Als Wij uw informatie hebben ontvangen, volgen Wij strikte procedures en veiligheidsfuncties om ongeoorloofde toegang tegen te gaan.
Als u bepaalde zorgen heeft omtrent een manier van gegevensoverdracht, nemen Wij alle redelijke stappen om voor een alternatieve manier te zorgen.
Uw rechten
Om van uw rechten gebruik te maken, kunt u contact opnemen met Onze Data Protection Officer: info@oranjedam.com. Als u uw rechten uitoefent infomeren Wij u altijd over rechtmatige redenen die vereisen dat Wij uw gegevens blijven verwerken.
U heeft het recht ons te verzoeken om informatie over of Wij uw persoonlijke informatie verwerken en om vragen te stellen over de manier waarop Wij deze informatie verzamelen, bewaren en verwerken.
U heeft het recht kosteloos informatie in te zien over de persoonlijke informatie die Wij over u hebben, of deze naar een derde land of internationale organisatie wordt overgedragen en over de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.
U heeft het recht persoonlijke informatie die Wij van u hebben op een algemeen gebruikte en in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen.
Als informatie die Wij hebben niet juist of onvolledig is, heeft u het recht Ons te vragen deze informatie aan te passen, wat Wij dan onmiddellijk doen.
U heeft het recht Ons te vragen gegevens die Wij over u verwerken te wissen als deze niet meer verwerkt hoeven te worden.
Als u Ons eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht deze toestemming in te trekken, zodat Wij stoppen met het verwerken van uw gegevens waarop deze toestemming van toepassing was. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door Ons.
Externe sites
Onze site kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van Onze partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde bedrijven bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houdt u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Check dit beleid voordat u persoonlijke informatie op deze websites invult.
Bewaren van uw gegevens
De termijn gedurende welke Wij uw gegevens bewaren is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen waaraan Wij ons als gereguleerde organisatie moeten houden. Na het verstrijken van deze termijn worden persoonlijke gegevens veilig gewist als deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het aangaan van een overeenkomst of met betrekking tot andere juridische procedures.
Wijzigingen van Ons privacybeleid
Dit beleid is voor de laatste keer gewijzigd op 25 april 2018. Alle wijzigingen die Wij in de toekomst in ons privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst en u wordt hier, indien nodig, per e-mail over geïnformeerd. Bezoek Onze site regelmatig om te controleren of Ons privacybeleid is gewijzigd.